Advertising

Връзката „потребности – жизнена дейност” не е просто опосредствана от съзнанието.

Дългото прилагане на икономически принципи, които не отговарят на валидните за материята и енергията закони и пренебрегване на основополагащия принцип, че всички стоки и услуги трябва да съответстват на истинските нужди на хората за здравословен, качествен, с развитие и реализация живот, доведоха до настоящата индустриална, финансова и социална криза. При една обща равносметка се установяват вредите, нанесени от досегашната икономика, неспособна на постигне търсената от потребителите стойност на стоки и услуги. Включването на жизнената дейност в нейната системност в предмета на икономическата теория я превръща в социална икономия. Връзката „потребности – жизнена дейност” не е просто опосредствана от съзнанието. То е активната страна на самото проявление и задоволяване на потребностите. Върху съзнанието може да се въздейства и чрез него да се възбуждат нови потребности. Такава е например ролята на рекламата.

Не е достатъчно само да се произвеждат стоки. Необходимо е да се предизвика интерес сред обществото, да се формира и манипулира общественото мнение. По този начин съзнанието на потенциалния потребител се включва в пазарните механизми и става специален обект на пазарната стратегия.


Добрите рекламни, PR и пазарни стратегии ще се базират на хармонизация на пространства, предмети, личности чрез използване на потенциала между положителната и отрицателна енергия, теорията за 5-те елемента, сакралната геометрия, които по естествен начин ще привлекат вниманието към добри, полезни, осигуряващи здраве, развитие и щастие на човека – най-ценния капитал на икономиката.

Хюман Дизайн Карта

advertisement