Games

Навлизаме в епохата на познанието и най-важното са човешките ресурси, техният интелект, дух, личностни качества, насочени към безкрайно израстване.

“Играта е действие, което протича в ограничено място, време и настроение. То се извършва в определен ред, спазващ дадени доброволно приети правила. Игровото настроение е настроение на възторг и вглъбеност. Действието се съпровожда от чувства на възвишеност и напрежение и предизвиква радост и отмора“. Книгата на Хьойзенха „Homo ludens“ подтиква към размисъл, уважение, правилно разбиране природата на човека и прилагане на игрите в обучението.

Игрите играят огромна роля за психичното развитие, и по-специално за развитието на мисленето. Игрите имат възпитателното значение чрез социалната и развиваща функция. Играта може да бъде възпитателна за човека до такава степен, която му дава възможност да изпробва себе си в цялото разнообразие на своите способности. Психологическата същност на играта е свободна, спонтанна, съзнателна, целенасочена дейност с важна за участниците мотивировка и с активно участие на емоциите и социалните условия на общуване.

В съвременния свят игрите имат реално и виртуално измерение, присъстват на мобилни устройства и заемат огромна част от времето, особено на младите хора. Така че, все по-важно става те да бъдат ориентирани към изграждане на качества като концентрация, дисциплина, бързина, съобразителност, съзнателна активност, вземане на решения в многофакторни, динамично променящи се ситуации, взаимодествие и взаиморазбиране между партньорите, както и поемане на отговорност за действията и изграждане на правилна ценностна система.


Играта е учение, забавление, тренировка, удоволствие, изкуство, наука, спорт, професия, хоби, призвание, партньорство, среща на интелекти и социално общуване. Навлизаме в епохата на познанието и най-важното са човешките ресурси, техният интелект, дух, личностни качества, насочени към безкрайно израстване.

Хюман Дизайн Карта

advertisement