Human Design

Открий човека, който си роден да бъдеш!

Новата наука Хюман Дизайн интегрира езотеричните познания по Астрология, Кабала, И Дзин и системата на чакрите в уникална индивидуална карта на живота за новото 9-центрирано човешко същество.

Влиянието на планетите се импринтва в астрологическото колело. Вътрешното колело е разделено на 12 астрологически съзвездия. Външното колело е разделено на 64 сектора, които са получени от ИДзин и нейните 64 хексаграми. Това е генетичния потенциал на 64-те ДНК кодони.


Картата на живота е изградена от 9 енерго-информационни Центъра, които идват от индуската система на чакрите. Връзките между Центровете са от Кабала и се наричат Канали.

Така се появява магията на нашия уникален индивидуален дизайн, който можем да преживеем по най-удовлетворяващ начин само като част от цялото.


Основните ключове за разбиране на нашата същност са Тип, Авторитет и Профил, формирани от Центрове, Канали и Портали. Те са обект на описание и анализ в пълната Хюман Дизайн Карта, която ние предлагаме.

Едно от най-важните неща, с които Хюман Дизайн може да ни е полезен е да осъзнаем енергоинформационната природа на реалността. Както всичко във Вселената и ние като човешки същества ние сме енергия + информация. Информацията, записана на носители /ДНК/, се проявява като физическо ни тяло, което е инструмент за развитието на Съзнанието /Фино квантово поле/, за да еволюира, записвайки знанията, опита, качествата и мъдростта, преживени чрез различни материални форми през всички наши животи.


Ние сме резултат от хилядолетна еволюция. В началото най-важно е било физическото оцеляване чрез храна, топлина и защита. Качествата, които сме развивали са били бързина, смелост, ловкост, съобразителност и др. Трайните тенденции са се превръщали в инстинкти за оцеляване, интуиция, нюх, дълбоки вътрешни усещания и са се записвали в гените.

Постепенно в еволюцията се е наложило да развием любов и състрадание, креативност, ценностна система, семейство, търговски и финансови умения, комуникативни умения, поемане на риск, разрешаване на кризи, прогрес, абстрактно мислене и др.


Проблемът на 7 центрираното същество е излизане от истината, интуицията, доверие във вътрешната биохимия и най-съвършената кибернетична система, сканираща реалността, самовъзстановяваща се в подходящи условия и с безграничен потенциал. Предоверяването на рационалния и логичен Ум ни е тласнало в кривите пътеки на концепции, псевдонаука, стереотипни и погрешни модели, чист материализъм, невежество и в крайна сметка до безпомощност, болести и страдания. Забравили сме, че животът не е теория, не е нещо, което да прочетеш и научиш, мъдростта се трупа само с личен опит, животът е преживяване.

Новата епоха, новите знания на Хюман дизайн ни дават информация за

Типа, който определя стратегията в живота ни;

Авторитет, нов вграден механизъм, чрез който да вземаме правилни решения;

Профил, който определя нашата перспектива в живота, как се отнасяме с другите и как светът се отнася с нас.


Порталите и Каналите са нашите дълбоки вътрешни качества, инстинкти, нюх, усещания и интуиция са истинските водачи към смислен и удовлетворяващ живот. Тяхното осъзнаване като огромна сила и истинска природа ще ни изведе от матрицата. Те са наша истинска същност и единственото сигурно нещо, на което да се доверим. Те са в нас през всичките ни животи, те са еманация на еволюцията, какво по-силно, мощно и вярно може да ни води !?

Пълното осъзнаване на фината и сложна природа, която ни прави уникално съществo, както и това, че се налага преориентиране от стандартни модели и преживявания към доверие в нашата дълбока същност, се оказват доста трудни. Тези качества, умения, енергия са като шила, бодли, те са истинския двигател на всичко, което правим. Те не стоят мирно, искат да се проявят, изразят, преживеят и ако не са опознати, ако не е овладян механизма, по-който си взаимодействаме чрез нашите уникални същности, се стига до безумно разпиляване на безценна човешка енергия и ресурси.


Изисква се не само четене, а тренировка и работа, започвайки от нещата, които вече сме осъзнали и преживели като наша същност, постепенно да откриваме и ползваме останалите качества. Дълбоко себеспомняне и събуждане за истинските цели и желания, които са ни тласнали в човешка форма, за да ги преживеем чрез Тип, Профил и Инкарнационен кръст. Ние не сме тук за да бъдем биологични единици, безлични сенки на конвейра във фабрика, пушечно месо в ужасяващи войни. Всеки от нас е вече прекрасно, светло, любящо, хармонично същество, което иска да се развива, да се изяви, да твори, да създава, да пее, да танцува, да бъде обичано и уважавано !

Моля, доверете се на истинската си природа, която Вселената с много любов е вложила във всеки един от нас и обичайте себе си !


Хюман Дизайн се използва и за създаването екипи в бизнеса.

Може да имате най-брилянтния бизнес план на планетата, но ако нямате правилните хора, които да го превърнат в реалност, потенциалът за постигане на резултати е ограничен. Всяка бизнес група се нуждае от определена съвкупност качества и характеристики на своите членове, за да може да бъде успешна. Когато членовете на групата не са подбрани правилно или не са на правилните позиции, в динамиката на групата липсват качества, които са необходими са успеха й. Тези липсващи качества се превръщат в слабите звена, през които изтича енергията на фирмата.

За ръководителите на тимове, мениджъри и собственици Хюман дизайн предлага Алфа Едно Лидерски Анализ;

Индивидуален кариерен анализ за всеки член на тима и

Пента анализ – създаден за оптимизация на целия тим

Хюман Дизайн Карта

advertisement