Общи условия

Настоящите общи условия  се прилагат за всички продажби на стоки и услуги от TM и ТМ ООД , чрез електронният магазин tmtm.bg

Закупуването на стои и услуги от този сайт означава приемане на условията изброени по-долу.

МОЛЯ, ЧЕТЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНО!

1.Определения:

Купувач: физическо или юридическо лице, което прави поръчка.

Продавач: търговско дружество „Tренингови матрици и тренингови майстори“ ООД, юридическо лице, с адрес на фирмата: 7000 Русе, ул. „Петко Д. Петков“ 10, вх.2, Булстат 201804892, email tmtm.office@gmail.com TM и ТМ ООД

Поръчка: електронна заявка, явяваща се форма на комуникация между купувача  и продавача, в която TM и ТМ ООД се съгласява да достави избраната от купувача стока на посочен от него адрес, а купувачът се съгласява да заплати нейната цена.

Продукти: артикули, които да бъдат доставени на купувача, в резултат на договора му с фирмата TM и ТМ ООД.

Договор: поръчка, потвърдена от Продавача

 1. Информация за продукти услуги

Продуктите, продавани  чрез сайта tmtm.bg са нови и в момента на доставка са придружени от фактура, както се изисква от закона. Продуктите се предлагат въз основа на сключения договор между купувача и продавача, и от това дали са налични в момента на заявката. Поради тази причина, TM и ТМ ООД си запазва правото да не достави дадена поръчка, в случай че същата съдържа продукти, които не са налични в онлайн магазина или по други причини, независещи от фирмата, за което купувачът ще бъде уведомен.

Цените, обявени в сайта са без ДДС, тъй като фирма TM и ТМ ООД не е регистирана по ЗДДС.

Отбелязаната на фактурата покупната цена, ще бъде същата, като тази в сайта, в момента на Вашата заявка. Също така, поемаме отговорност, че стойността на поръчката Ви няма да се промени, след нейното потвърждение по Вашата електронна поща посочена при регистрацията в сайта. Ние си запазваме правото да променяме цените на продуктите, без предупреждение.

Ние не носим отговорност за възможните разлики между действителния цвят на артикула и цвета, показан на вашия монитор.

Услугите, които предлагаме са от такъв характер, че след изпращането им по електронна поща на купувача, не е възможен отказ от сделката от страна на купувача. Комуникация с купувача във връзка с устни анализи се извършва в рамките на работното време и удобно за купувача.

3.Поръчка

Когато TM и ТМ ООД потвърди Вашата поръчка, това автоматично ще означава, че Вие сте запознати и съгласни с правилата за ползване на сайта, упоменати в общите условия.

Поръчка, приета и регистрирана успешно от TM и ТМ ООД, се счита тази, която е потвърдена електронно по е-мейла на купувача, без да изисква от него отговор.

Потвърждението се извършва само по електронен път (електронна поща), след изготвянето на поръчката.

 1. Начини на плащане

4.1 При подаване на Поръчката Купувачът може да избере един от няколкото начина на плащане, предложени от Продавача:

 1. Банков превод на банковата сметка на Продавача:

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN: BG76IORT73791032360000

BIC / SWIFT: IORTBGSF

 1. EPay

КИН 2906802958

4.2 Купувачът няма право да съчетава гореизброените начини за плащане при заплащането на една Поръчка.

4.3 Поръчката ще бъде обработена едва след като Продавачът получи цялата дължима сума за нея.

4.4 Купувачът няма право да компенсира свои разходи за сметка на Продавача.

 

 1. Доставка

Доставката на продукти се извършва чрез куриер и транспортните разходи се поемат от купувача. Доставките се извършват в рамките на 15  работни дни след потвърждаване на поръчката, на адреса, посочен в регистрацията на клиента. TM и ТМ ООД си запазва правото, да не доставя поръчки на клиенти, които не са изпълнили задълженията си, при своето регистриране (грешно попълнени данни, невярна информация или липса на такава).

След два неуспешни опита за доставка, направени от куриерската фирма Вашата поръчка ще се счита за невалидна и TM и ТМ ООД ще прекрати договора си с Вас

Ние си запазваме правото, да не изпращаме поръчки до клиенти, които са регистрирани в нашата система с повече от две неуспешно доставени поръчки, в рамките на един месец.

 1. Връщане на продукт – „Отказ от договора”

Съгласно ЗЗП, потребителят има право да върне стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини за това, в рамките на 14 дни от датата на получаване на продукта. Клиентите, регистрирани като юридически лица, нямат право да се откажат от поръчката, съответното отказът от поръчка се отнася само за физически лица. Връщането на артикулите се извършва чрез куриерска фирма, транспортните разходи се поемат от купувача.

Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са били доставени, в оригиналната опаковка, с всички аксесоари и оригинални етикети, неповредени и неносени, както и с придружаващия ги документ за продажба, (фактура), чрез същата куриерска фирма, с която са били доставени. Купувачът е длъжен да уведоми TM и ТМ ООД за намеренията си да се върне продукта, в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на пратката. Заявките за връщане на продукт, след изтичане на упоменатия срок, няма да се взимат под внимание от фирмата.

След подаване на заявка за връщане на продукт, купувачът разполага със срок от 14 дни, за изпълнение на доставката към TM и ТМ ООД. Молби след този срок, няма да бъдат приемани.

Ние си запазваме правото да откажем приемането на продукти, които не отговарят на условията за връщане. Състоянието се документира с представителя на куриерската фирма, в който ще се посочва състоянието на колета. Купувачът се съгласява, че действителното състояние на пратката е това, което е констатирано в доклада.

При връщане на продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, не са в оригиналната опаковка и нямат оригиналните етикети, както и придружаващи ги документи, TM и ТМ О ще ги счита за невалидни, и си запазва правото да не възстанови сумата, заплатена от тях.

Също така, ние си запазваме правото, да Ви откажем връщането на продукт, в случай на злоупотреба. Когато от месечния брой поръчки, клиентът връща над 25% от общата стойност на поръчките, ние имаме правото да прекратим доставките си към този клиент, без предизвестие.

Възстановяване на сумата от върнати продукти, ще се извършва чрез:

 • По банков път, в рамките на 10 работни дни, след получаване на върнатата стока при нас и нейната проверка. Ако клиентът избере трансфер на сумата по банков път, трябва да е споменал номера на банковата си сметка IBAN, както и трите си имена. Пакетът, съдържащ върнатите стоки, трябва да бъде изпратен на адрес: 7000 Русе, ул. „Петко Д. Петков “ 8, вх. 5, ТМ и ТМ ООД.

Поради административни мотиви, моля да не изпращате колетите с наложен платеж.

 1. Рекламации

TM и ТМ ООД, носи отговорност за гаранцията и качество на продаваните продукти. Условията на гаранция за потребителите са в съответствие със Закон за защита на потребителите.

Отправените рекламации ще бъдат уважени, според условията, посочени по-долу, в противен случай, няма да бъдат приети:

Рекламацията трябва да се представи в писмен вид на имейл адреса:

tmtm.office@gmail.com

Рекламациите в писмен вид се представят в рамките на 48 часа от получаването на поръчката от купувача.

–        В рекламацията трябва да бъдат споменати: номерът на поръчката, номерът на фактурата, номерът на товарителницата, с която е изпратен, както и мотивите за оплакването.

Рекламациите, свързани с гаранцията и дефектите на продуктите, трябва да бъде придружена и от съответния дефектен продукт, в оригиналната му опаковка, заедно с всичките аксесоари към него, както и копие от издадената за него фактура и квитанция от куриерската фирма. Ако даден продукт се връща към TM и ТМ ООД, без да е придружен с едно от горепосочените изисквания, той може да бъде изпратен обратно към заявителя, (изпращача), без TM и ТМ ООД да поема отговорност за гаранцията и дефекта му.

TM и ТМ О ще отговори на рекламацията, в срок до пет работни дни, от нейното получаване. В този срок miniPRIX ще вземе някое от следните решения:

 • Безплатно извършване на ремонт;
 • Отбив от цената;
 • Възстановяване на заплатената сума;
 • Отхвърляне на жалбата.

 

Никакви претенции няма да се взимат под внимание, ако стоките са били заменени с други   или по някакъв начин се е въздействало на тях (механично или химично).

 1. Промоции и конкурси

Ние определяме регламента и правилата на промоциите и конкурсите, които организираме. Право на промоции имат само тези клиенти, които следват правилата, публикувани в сайта. Също така, промоциите се прилагат само за поръчки, които са направени в нашия сайт, в периода, в който промоцията е валидна до изчерпване на количествата.

TM и ТМ ООД, си запазва правото да отменя промоция или конкурс, без предизвестие.

 1. Поверителност на данни и търговски комуникации

Фирма TM и ТМ ООД, е вписана в регистъра за обработка на лични данни към Комисията за защита на личните данни от 09.2016 г.

Събраните лични данни ще бъдат използвани само за обявената цел на този сайт. Информацията във формуляра за поръчката, ще се използва за изпращане на потвържденията на същите, периодични промоции, конкурси и др. само с предварителното съгласие на потребителя на сайта. Ние сме ангажирани с това, да не продаваме или предлагаме данни съдържащи лична информация за нашите клиенти.

Всеки потребител/клиент, предоставил и-мейл адреса си в сайта, може да избере да бъде изтрит. Съобщенията, направени от  TM и ТМ ООД, чрез електронна комуникация, (т.е. електронна поща), съдържат цялостна и последователна идентификация на подателя, или линкове към тях, с представяне на съдържанието.

9.1. Във връзка с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (т.нар. Общ регламент относно защитата на данните), страните по този договор уточняват, че в отношенията помежду им TM и ТМ ООД извършва дейности по обработване и съхраняване, на личните данни на клиентите. Страните определят следните характеристики на личните данни, които ще се обработват:

– .Информация, свързана с идентифицирано физическо лице, в т.ч. лична идентификация включваща:  име, презиме, фамилия, пол, дата на раждане, възраст, място на раждане, националност,

 – Лична  информация за връзка,  в това число: адрес, пощенски код, град, държава, телефонни номера, e-mail адрес, лични идентификационни номера,  в това число: номер на лична карта,

9.2. Клиентът е длъжен да осигури  лични данни към Обработващия при съществуването на действително и документално обосновано правно основание за обработването на предадените лични данни. Правното основание за обработване може да е всяко от основанията, посочени в чл. 6 (шести), пар. 1 (първи) от Общия регламент за защита на личните данни.

9.3. Обработващият е длъжен да:

а) обработва личните данни само по изрично или общо документирано нареждане на клиента на лични данни, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация;

б) взема и прилага всички необходими технически и организационни мерки за защита на личните данни, приложими за съответната категория лични данни съобразно нивото им на въздействие на тези данни, определено по силата на действащото българско законодателство, или съобразно други критерии и указания, които може да бъдат въведени в бъдеще от компетентен държавен орган;

в) не включва друг обработващ или подизпълнител в процесите и процедурите по обработване на лични данни, предоставени от собственика на лични данни, без неговото изрично или общо предварително писмено съгласие.

г) изпълнява изискванията съгласно членове 32-36 от Общия регламент за защита на личните данни и подпомага собственика на лични данни при изпълнението на тези задължения;

д) след приключване на услугите по обработване връща на собственика на лични данни всички носители на предадените му лични данни и цялата информация, свързана с тези данни. След това, Обработващият заличава при себе си тези данни и унищожава техните съществуващи копия, освен ако правото на Европейския съюз или българското законодателство не изисква тяхното съхраняване.

е) обработва личните данни единствено и само за предоставяне на услугите/дейностите, които собственика на лични данни е възложил и съобразявайки се с евентуални специфични изисквания и инструкции от негова страна (в т.ч. да отговаря на искания за предоставяне на информация и съдейства при извършване на съвместни проверки), целящи изпълнение на негови нормативни задължения.

9.4 С това споразумение Обработващият гарантира пред собственика на лични данни, че лицата, оправомощени да обработват личните му данни са поели ангажимент за поверителност и са задължени по закон да спазват поверителност.

9.5. Обработващият следва да уведоми Администратора на лични данни незабавно и писмено, в случай на допуснато нарушение на сигурността на личните данни в своето предприятие. Уведомяването следва да е без ненужно забавяне, но не по-късно от 24 часа от установяване на нарушение на сигурността на личните данни, които собстевника на лични данни е предал на Обработващия.

 1. Съдебни спорове

Всеки спор, между потребителя и сайта TM и ТМ ООД, ще бъде решен по взаимно съгласие. Тези условия са задължителни и за двете страни. Двете страни се считат за информирани и съгласни за всички промени в “Общите условия”, от датата на тяхното публикуване в сайта. Потребителят е единствено отговорен да бъде винаги в течение с всички промени в тези условия. Ползването на услугите на сайта, след промени в “Общите условия”, означава, че сте съгласни с тези промени.

Тези условия ще се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от (или) свързани със сайта, са подсъдни на съдилищата на Република България. Печатната версия на този документ и известията, предавани по електронен път от сайта, ще има доказателственяа сила в съдебни и/или административни производства.

 1. Промени

TM и ТМ ООД, си запазва правото да прави промени в разпоредбите, дизайна и всички структури на уебстраницата www.tmtm.bg, като не се задължава да уведоми предварително клиентите си за това!