Education

Учениците на бъдещето ще получават учебната си програма на мобилните телефони, линкове към материали за самоподготовка, съобщения при необходимост до родителите и за напомняне за домашно.

Учениците на бъдещето ще получават учебната си програма на мобилните телефони, линкове към материали за самоподготовка, съобщения при необходимост до родителите и за напомняне за домашно, а също и автоматични опции на телефона в училищен и извънучилищен режим.

Едно от основните направления в развитието на образованието е към интегриране на популярни и масово използвани електронни технологии в учебните курсове. По този начин познанията им ще са в крак с времето, а и учениците ще са мотивирани да усвояват знания, тъй като ще могат да използват модните играчки в класната стая и в домашната си работа, което най-много им допада. Те ще могат да учат по всяко време и навсякъде, според интереса си към предлагания материал, с удобна за тях скорост, без да се нуждаят от съдействието на учителя. Ще се използват компютърни програми, съдържащи текст, изображения, звук, видеоклипове, както и интерактивни симулации и игри, които да правят процеса на усвояване на знания по-вълнуващ. Те ще направят възможно и изпитването по електронен път, а писмените им работи ще проверявани от програмата.

Новите насоки са подсилена реалност и съвместно разработване на съдържание. Технологиите ще създават триизмерни образи, стимулирайки зрителна памет, лесно и приятно усвояване на знания на виртуална учебна дъска.

А освободеното време от преподаване и усвояване ще се използва за вдъхновяващи проекти за сътрудничество, колективно мислене и групови задачи, които учениците изпълняват заедно, използвайки различни онлайн материали, като блогове, дефиниции и Уикипедия и др..


Ролята на учителите ще бъде на експерти и инструктори. Освободени от претоварени програми, те ще са по-близо като личности, възпитатели и ще подпомагат ценностите и развитието на учениците.


Така че, новите компютърни технологии използвани по правилен начин не означават непременно изолация, а напротив – ще освободят време и потенциал за създаване на реалността, в която искаме да живеем чрез богатството на социалните мрежи, живот, събития и преживявания, подготвени и отразени от самите учащи се в собствени училищни медии. Възможни са най-различни форми на комуникация, напасване на качества, желания, менторство и др. невероятни приключения. Добре дошли в новата реалност !

Хюман Дизайн Карта

advertisement